Software


Zgjidhjet e ofruara

Zgjidhjet tona software mbulojnë të gjitha nevojat, duke nisur nga programe të thjeshta per manaxhim të dhënash, deri në integrim sistemesh. Ne ofrojmë aplikacione desktop, web dhe mobile në varësi të nevojave dhe kërkesave specifike, duke u mbështetur në teknologji JAVA, .NET ose PHP.

 

Mirëmbajtje

Ne ofrojmë mirëmbajtje per software-t e ndërtuar prej nesh dhe nga palë të treta. Në mirëmbajtje përfshihet zgjidhja e problemeve, permirësimi i funksionimit dhe shtimi i funksionaliteteve të reja.

 

Outsourcing

Ne ofrojme zgjidhje outsourcing per kompani vendase dhe të huaja që gjejnë në shërbimet tona zgjidhje më efikase per kërkesat e tyre dhe të klientëve të tyre.