Mobile


Mobile Apps

Ne zhvillojmë aplikacione mobile native per iOS, Android dhe Windows Phone. Nëse kërkohet, ne do të krijojme edhe API-t e nevojshëm për të lidhur aplikacionin mobile me sisteme ekzistues.

 

Mobile Websites

Të gjithe website-t që ne ndërtojmë, janë të përshtatur për mobile duke qënë 'responsive' ose duke pasur një version të dedikuar për pajisjet mobile.

 

SMS

Platforma jonë për dërgimin e SMS-ve, mundëson dërgimin e SMS-ve nëpërmjet një aplikacioni web si edhe duke u integruar me platforma të tjera nëpërmjet një SOAP API. Nëpërmjet aplikacionit web, klienti mund të ngarkojë bazen e tij të të dhenave dhe të dërgoje mesazhe të personalizuara tek klientet e tij duke bërë përzgjedhje ne bazë të variablave të përcaktuara nga vete ai, ndërsa nëpëermjet SOAP API, mund të dërgoje kërkesa në platformë nëpërmjet platformave të tjera.