Publikohet portali i ri i Bashkisë Tiranë

Në vitin 2018 dev fitoi garën për dizenjimin dhe programimin e portalit të ri të Bashkisë Tiranë dhe intranetit në përdorim nga stafi i instuticionit.

Pas një pune intensive disa mujore, portali i ri është tani online në adresën https://tirana.al.