Publikohet portali i prezencës shqiptare në Expo Milano 2015

20 Prill 2015

Dev ka kënaqësinë të njoftojë përfundimin me sukses dhe publikimin e portalit të prezences shqiptare ne Expo Milano 2015.

I komisionuar nga AIDA, Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve, që është edhe mbikëqyrësja e pavijonit shqiptar ne Expo, ky portal u ndërtua gjatë muajit prill nga dev dhe që në ditet e para pas publikimit, eshte vizituar disa mijëra herë nga mbi 50 shtete të ndryshme.