Perfundon Regjistri i Konsultimit Publik

Regjistri Elektronik per Njoftimet dhe Konsultimet Publike, i ndertuar nga dev gjate muajve shkurt-korrik te ketij viti, eshte tashme i aksesueshem ne adresen konsultimipublik.gov.al dhe se shpejti do te jete ne sherbim te qytetareve dhe grupeve te interesit, per te thene fjalen e tyre per cdo ligj te miratuar nga institucionet e Republikes se Shqiperise.