Kontakt

Adresa:Rr.Donika Kastrioti Nr. 3, H. 5/1, 1005, Tiranë

Tel:+355 69 40 56 046

E-mail: info@dev.al

Klientët

Bashkia Tiranë
Top Channel
Beta 80 Group
HSH
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
Agikons
Agjencia për Zhvillimin Ekonomik Rajonal
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes
Ministria e Shëndetësisë
OSHEE
Posta Shqiptare
Iet
Klinika Gjermane e Syrit
Rtsh
News 24
Ka Trading
Gts
Petani
Agna Group
Aida
Akshi
Bashkia Tiranë
Top Channel
Beta 80 Group
HSH
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
Agikons
Agjencia për Zhvillimin Ekonomik Rajonal
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes
Ministria e Shëndetësisë
OSHEE
Posta Shqiptare
Iet
Klinika Gjermane e Syrit
Rtsh
News 24
Ka Trading
Gts
Petani
Agna Group
Aida
Akshi