Klientët

Bashkia Tiranë
Top Channel
Beta 80 Group
HSH
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
Agikons
Agjencia për Zhvillimin Ekonomik Rajonal
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes
Ministria e Shëndetësisë
OSHEE
Posta Shqiptare
Iet
Klinika Gjermane e Syrit
Rtsh
News 24
Ka Trading
Gts
Petani
Agna Group
Aida
Akshi
Bashkia Tiranë
Top Channel
Beta 80 Group
HSH
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
Agikons
Agjencia për Zhvillimin Ekonomik Rajonal
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes
Ministria e Shëndetësisë
OSHEE
Posta Shqiptare
Iet
Klinika Gjermane e Syrit
Rtsh
News 24
Ka Trading
Gts
Petani
Agna Group
Aida
Akshi